Sport og friluftsliv

Vi skal huske at passe på verdenshavene

Vi må ikke tage havets dyreliv for givet

Fiskere over hele verden oplever, hvordan fangsterne bliver mindre og mindre. I de sidste 50-100 år er fiskeriindustrien eksploderet voldsomt. Dette skyldes teknologiske fremskridt inden for professionelt fiskeri, men også at jorden oplever en stadigt voksende befolkning. Vi har altid tænkt havet som en uudtømmelig energiressource, men måske var det på tide at ændre den opfattelse, for det er så sandelig ikke tilfældet.

Fremtidsperspektiver

Overfiskeriet sætter både mennesket og dyre-faunaen i en alvorlig position. Mange af jordens indbyggere er afhængige af fiskeriet – både for at kunne sælge fiskene, men også for selv at kunne få proteiner. Vi er derfor nødt til at begynde at finde ud af, hvordan vi sikrer fiskebestandene inden det er for sent for både mennesker og dyr.